Nieuws

Verkoop gebouw Syntra Limburg

Als burgemeester sta ik voor goed bestuur. Ik ontving een vraag van Syntra over een Brusselse vzw. Aangezien ik hier als burgemeester van Genk geen informatie over had, heb ik onmiddellijk actie ondernomen en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gecontacteerd. Dat ik vandaag in de krant lees dat minister Jambon nu een onderzoek wil starten naar deze vzw tart dan ook alle verbeelding. Ik ging er van uit dat het ambt van burgemeester ook door een minister au serieux genomen werd. Zie hieronder een reconstructie van de gebeurtenissen.

Lees meer

CD&V Genk stelt lijst voor

Al negen jaar mag ik me uw burgemeester noemen. We hebben goed bestuurd met een sterke ploeg. Het zijn niet de makkelijkste jaren geweest maar Genkenaren blijven nooit bij de pakken zitten.

Lees meer
wim dries stad genk 3600 iedereen genkt voluit voor genk loopt

Genk loopt

Op 6 mei kreeg stad Genk een extra sportieve boost. Samen met Ziekenhuis Oost-Limburg organiseerden we Genk loopt, een stadsloop door de Genkse straten en het Genkse groen.

Lees meer

Over Wim

Wim Dries is geboren op 24 maart 1972 en groeide op in Bret-Gelieren, Genk. Hij woont er nog steeds met zijn echtgenote Nele en zijn twee kinderen Viktor en Nore.

Van jongs af aan is Wim zeer geëngageerd in het vrijwilligerswerk. Wim zetelde in de studentenraad, was jarenlang voorzitter van Vlaggendansgroep Symbolica en actief bij de organisatie van de Genker Heidefeesten. Hij zette zich belangeloos in voor vele jongeren en ontwikkelde een interesse voor alles wat met internet, netwerken en techniek te maken heeft.

Genk

Wim inspireert

Een stad besturen doe je niet alleen. Dat lukt alleen maar dankzij de goede samenwerking met collega’s en vele medewerkers. Ik wil daarin een inspirerende rol spelen en zo samen met anderen frisse ideeën creëren en uitwerken.

Wim werkt

Burgemeester ben je 24 op 24 en 7 op 7. Als burgemeester werk ik iedere dag opnieuw met veel goesting voor onze stad en onze Genkenaren. Ik doe dat in Genk, maar ook in Brussel, waar ik mijn netwerk aanspreek om voor de Genkenaar (en bij uitbreiding uiteraard de Limburger en Vlaming) steeds weer het verschil te maken.

Wim Genkt

Iedereen genkt. Ook ik genk dus maar wat graag mee. Dat doe ik bovenal in de vele ontmoetingen met onze inwoners. Deze ontmoetingen geven mij steeds weer de energie om te blijven gaan voor onze stad.